Duurzaamheid

Lochem

Strategie.

Duurzaamheid

Boekhorst Autoschade is onderdeel van de Bochane Groep en volgt hiermee het duurzaamheidsbeleid van de Bochane Groep. Hieronder staat de strategie uitgeschreven.

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de strategie van de Bochane Groep. Deze is gebaseerd op drie pijlers: Onze Business, Onze Mensen en Onze Maatschappelijke Verantwoording. Binnen de pijlers zijn thema’s benoemd van waaruit vorm en inhoud wordt gegeven aan Duurzaamheid.

De Bochane Groep gaat verder dan de continuïteit en winstgevendheid van haar onderneming en richt zich nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid voor haar omgeving; nu en in de toekomst. In de komende jaren zal steeds verdergaande regelgeving worden geïntroduceerd.

Bochane streeft ernaar om vooruitlopend op deze regelgeving, zelf verantwoordelijkheid te nemen en invulling te geven aan dit onderwerp. Hiervoor zijn thema’s die impact maken gedefinieerd, die kunnen worden gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. Hieronder volgen vijf thema’s waar de Bochane Groep op inzet en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Verantwoorde Consumptie en Productie.

Duurzame producten en diensten

De Bochane Groep wil diensten en producten aanbieden gebaseerd op duurzame keuzes. Hierna volgt een opsomming van onderwerpen waarmee Bochane direct en indirect inhoud geeft aan het thema.

Het productengamma van zowel Renault, Dacia als Nissan elektrificeert in hoog tempo. In lijn hiermee investeert Bochane in opleiding van medewerkers en infrastructuur om de verkoop van elektrische auto’s mogelijk te maken. Verder exploiteert Bochane de enige batterijreparatiewerkplaats voor het merk Renault in Nederland en is de Bochane groep als eerste dealer aangesteld voor de distributie van waterstofauto’s van Renault onder het merk Hyvia. Hierdoor investeert de Bochane Groep maximaal in de door de fabrikant geboden duurzame mogelijkheden.

Binnen de schadeherstelactiviteiten heeft de Bochane Groep de volgende initiatieven ontplooit.

Het klantintakeproces van schadeherstel is gedigitaliseerd, waardoor het aantal reisbewegingen van de klant met 50% wordt teruggedrongen. Verder wordt het gasverbruik teruggedrongen door te investeren in meetapparatuur, waardoor met lagere temperaturen en kortere doorlooptijden de droogcabines zuiniger worden gebruikt. Tot slot werken onze schadebedrijven samen met de Toyota-importeur voor gecertificeerd schadeherstel van duurzame waterstofvoertuigen. Ook is geïnvesteerd in nieuwe verfmengmachines, gecombineerd met de eerder genoemde droogcabines, waardoor minder verf wordt gebruikt, minder verf wordt verspild en op lagere temperaturen kan worden gedroogd.

Industrie, innovatie, infrastructuur.

Samenwerkingspartners

De Bochane Groep heeft diverse samenwerkingsverbanden en leveranciers die zich actief ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. De financiers van de Bochane Groep lopen voorop in de industrie. De kredietverstrekking wordt mede gebaseerd op de invulling die wordt gegeven aan SDG’s. Renault heeft in 2022 zijn strategische agenda gepresenteerd waarbij auto’s op basis van “Cradle to cradle” worden aangeboden onder de slogan: “Renew”. Auto’s worden na enkele jaren teruggenomen door de fabriek en waar mogelijk hergebruikt voor de productie van nieuwe auto’s.

De belangrijkste verfleverancier van de schadebedrijven, AKZO, heeft een sterk verduurzamingsbeleid. De productie van en het gebruik van materialen om verf te maken is verduurzaamd. De schadeherstel franchiseketen ABS heeft een footprint reductieprogramma gericht op de reductie van CO2. Wij zitten in de kopgroep van schadeherstelbedrijven om hier inhoud aan te geven.

Goede gezondheid en welzijn.

Werkgever van keuze

In 2022 is geïnvesteerd op het gebied van HRM. Er is een vernieuwd HRM-beleid gedefinieerd, met als doel het binden en boeien van onze medewerkers. Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan en er zijn kernwaarden gedefinieerd door medewerkers. Deze kernwaarden zijn overgenomen door de directie en zijn onderdeel geworden van de strategie. Op het gebied van opleiding en ontwikkeling is onder de slogan “Werken aan de toekomst” een campagne uitgerold waarbij samen met ROC’s en hogescholen de nieuwe generatie enthousiast wordt gemaakt voor het vakgebied automotive. Hiertoe zijn oudere auto’s beschikbaar gesteld waarmee studenten hun visie op de toekomst mogen vormgeven.

Onderdeel hiervan is ook de samenwerking met de Autoschade Academy. Ook heeft de Bochane Groep in 2022 een aantal nieuwe auto’s ter beschikking gesteld aan de HAN, waardoor leerlingen hun kennis kunnen toepassen op producten met de nieuwste technologie. De diverse activiteiten met de ROC-scholen moeten ons ondersteunen in onze strategie om jaarlijks ongeveer 30 leerlingen een opleiding te laten starten binnen onze groep en hen met interessante activiteiten te binden na hun opleiding. Voor het grootste deel van de medewerkers zijn opleidingsplannen opgesteld, zodat men zich kan blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied met nieuwe technieken en producten.

Tenslotte ontvangt in 2023 iedere vestiging een budget om de locatie leuker te maken. Hiermee wordt beoogd de werkomgeving een stukje leuker te maken en de teamvorming te stimuleren.

Betaalbare duurzame energie, Klimaatactie.

Impact op milieu

Iedere onderneming heeft impact op het milieu. De Bochane Groep wil verantwoordelijkheid nemen voor haar footprint en deze tot het minimum beperken. Daartoe is de Bochane Groep reeds sinds 2012 “Erkend duurzaam plus” gecertificeerd, dit is een MVO-programma van de mobiliteitsbranche. Met deze certificering wordt aangetoond dat het bedrijf toekomstbestendig is. Het richt zich op een breed scala aan aspecten, waaronder de monitoring en reductie van energieverbruik, het structureren en beperken van afvalstromen en het toepassen van ledverlichting.

Verder is in 2022 bij alle vestigingen van Bochane een start gemaakt met het plaatsen van laadpalen, is een onderzoek gestart naar de plaatsing van zonnepanelen op daken van panden in eigen beheer en is tevens een overleg opgestart met verhuurders om ook die panden van zonnepanelen te voorzien.

Tot slot wordt het wagenpark van Bochane Autoverhuur en het vervangend voer wagenpark in toenemende mate geëlektrificeerd.

Ongelijkheid verminderen.

Regionale betrokkenheid

De Bochane Groep is een onderneming met meer dan 50 vestigingen in Midden-, Oost- en Noord-Nederland. Dit betekent automatisch dat het een sterke lokale functie heeft. De directie vindt het belangrijk om binnen de regio verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van sociale samenhang en mensen die minder goed kunnen meekomen in de samenleving. Daartoe ontvangt iedere vestiging een budget om activiteiten met een lokaal maatschappelijk doel te ontplooien. Van medewerkers wordt hierbij verwacht op basis van eigen creativiteit iets terug te doen voor de maatschappij.

Kunnen wij helpen?

Stel je vraag

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

EVEn BELLEN?

Wij helpen je graag via
085 0444 555.

Langskomen kan altijd

Bekijk welke vestiging bij jou in de buurt zit.